.     .     .
۱۳۹۷/۱۲/۰۷

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۷و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه ۱۳۹۸

دستور العمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه 1398


منبع : دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : ۱۵۵


مطالب مرتبط با این موضوع :