.     .     .
۱۳۹۷/۱۲/۰۷

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۷دستورالعمل مربوطه به پیوست قابل مشاهده می باشد.


منبع : دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۶۷


مطالب مرتبط با این موضوع :